Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Łukasz Amrozy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, który obejmuje swoim zasięgiem powiat świecki.

Powiat świecki - mapa
Powiat świecki – mapa, źródło

W skład powiatu wchodzą następujące gminy:

 • Świecie
 • Bukowiec
 • Dragacz
 • Drzycim
 • Jeżewo
 • Lniano
 • Nowe
 • Osie
 • Pruszcz
 • Świekatowo
 • Warlubie

Ponadto Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Łukasz Amrozy, na zlecenie wierzyciela, może prowadzić egzekucję na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzyciel winien w treści wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dopisać:
„Dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”

Podstawa prawna

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji